Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

To...


capesize είναι η κατηγορία φορτηγού πλοίου με νεκρό βάρος φορτίου πάνω από 150.000 tons. 


για μια στιγμή ήταν το πλοίο(σκέτο) με dwt 15.000 tons.
And the oscar went...to me.
:) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: